Małymi krokami do wielkich celów

komunikacja, funkcja, mowa

Małymi krokami do wielkich celów

komunikacja, funkcja, mowa

– Przebieg terapii –

Pacjenci przychodzący do mojego gabinetu są różni, dlatego w swojej pracy stawiam na zindywidualizowanie procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest przeprowadzeniem dokładnego wywiadu oraz uzupełnieniem go o materiał zdjęciowy i filmowy pozwalający ocenić warunki anatomiczne, realizację funkcji, postawę oraz inne aspekty mogące mieć wpływ na planowanie i prowadzenie procesu terapeutycznego. Zebrana dokumentacja służy jako punkt wyjściowy do wspólnej pracy. Razem dobierzemy częstotliwość, długość, formę i zakres spotkań tak, aby uzyskać jak najlepsze efekty. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest też częściowe prowadzenieterapii w formie online.

– Zapraszam –

Maluszki
Starszaki
Młodzież
Dorosłych

– Co oferuję –

Konsultacja logopedyczna
Diagnoza i terapia miofunkcjonalna
Terapia pacjentów ortodontycznych
Terapia manualna
Diagnoza i terapia trudności komunikacyjnych
Wczesna interwencja logopedyczna
Diagnoza i terapia wad wymowy

– Cennik –

Diagnoza 140 zł
Godzina terapii 140 zł

Płatność możliwa tylko gotówką